Skladový systém Pick-By-Light

Námi vyvinutý univerzální skladový systém Pick-By-Light je možné řídit načtením skladového čárového kódu ruční čtečkou, nebo přímo montážním zařízením komunikací RS-232. 

  • Rozsvícení červenou, zelenou, nebo oranžovou barvou, blikání s definovanou periodou
  • Možnost připojení dodatečného barevného LED pásku ke každé jednotce
  • Displej zobrazující počet dílů, potvrzení tlačítkem
  • Sběrnicová topologie
  • Snadná rozšiřitelnost
  • Možnost připojit čtečku s rozhraním RS-232