Kontrolní přípravek středové konzoly

Kontrolní přípravek slouží ke kontrole kompletnosti montáže středové konzoly PŘ a LŘ. Předmětem kontroly jsou kovové spony a gumové distanční dorazy.

Shrnutí
  • Kontrola přítomnosti železných spon 
  • Kontrola přítomnosti gumových distančních dorazů
  • Kontrola přítomnosti a pozice textilních plstí